འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་2ཚེས་22ཉིན།
༄༅།།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མིན་ཧོ་རྫོང་གིས། རྗེས་མཐུད་བཀོད་སྒྲིག་ལ་སྐུལ་འདེད་བརྟན་པོ་བཏང་བས་
མང་ཚོགས་དགའ་སྤྲོའི་ངང་ལོ་གསར་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་བ།

  མཐོ་རིམ་གནས་ཚུལ།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

3·28

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།