འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་3ཚེས་20ཉིན།
༄༅།།བོད་ཀྱིས་ས་མཐོར་འཚམས་པའི་ཐབ་ཆས་གསར་བཟོ་དང་རིམ་པ་སྤར་ནས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་སྔར་བས་ཡག་པོ་སྐོང་བ།

  འགོ་བརྗོད་གསར་འགྱུར།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།