འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་9ཚེས་30ཉིན།
༄༅།།ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས“དུས་རབས་གསར་པར་འབད་འབུངས་མདུན་སྐྱོད་བྱེད”ཅེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་གྲུབ་འབྲས་འགྲེམས་སྟོན་ལ་གཟིགས།

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།

མངའ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།