༄༅།།སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་40འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་བརྗོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ།

བརྙན་རིས་ཐད་གཏོང་།

པར་རིས་གསར་འགྱུར།

ངོ་མཚར་བའི་གཏམ་རྒྱུད།

ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ།