འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་11ཚེས་30ཉིན།

༄༅།།དུས་རབས་དང་བསྟུན་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དར་སྤེལ་གཏོང་དགོས།[བརྙན།]

བོད་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་གསོ་རིག་རྒྱུད་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2018ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་30ཉིན། 09:28】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།)