འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་6ཚེས་12ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོ"ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ"ནས་ཁ་བྲལ་བ། 

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2018ལོའི་ཟླ་ 06ཚེས་12ཉིན། 13:11】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།)

   
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོ'ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ'ནས་ཁ་བྲལ་བ།
        མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉིན་ཤས་གོང་། ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཧོ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་འབྲིང་སོ་ལྔ་པའི་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་108བདེ་བླག་ངང་དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་ཐོན་ཏེ་བོད་དུ་ལོག་ནས་ནང་སའི་བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་འབྲིང་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་ཏེ་སློབ་སྦྱོང་དང་འཚོ་བ་གསར་པ་སྐྱེལ་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་རེད།
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོ'ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ'ནས་ཁ་བྲལ་བ།
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོ'ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ'ནས་ཁ་བྲལ་བ།
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མ་ཚོ'ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ'ནས་ཁ་བྲལ་བ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།