འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2017ལོའི་ཟླ་6ཚེས་15ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།མདོ་ལ་རིང་མོའི་ལུས་རྩལ་འགྲན་བསྡུར།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2017ལོའི་ཟླ་ 06ཚེས་15ཉིན། 11:00】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

   
  རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
  རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
       མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་6ཚེས་14ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་འབྲོང་ལུང་ཤང་དར་ལུང་གྲོང་སྡེ་རུ་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་འཚོགས་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་ས་གནས་དེ་གའི་གྲོང་མི་ཁྱོན་500ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།
  མདའ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
  མདའ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
  རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
  རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
  མདའ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
  མདའ་འཕེན་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ། 
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།