འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་། བོད་ལྗོངས།
2016ལོའི་ཟླ་3ཚེས་11ཉིན།
རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ་དགོན་གྱི་དར་ཆེན་སྐུ་བཞེངས།
རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ་དགོན་གྱི་དར་ཆེན་སྐུ་བཞེངས།

ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

ལོ་གསར་གྱི་ཤིས་ཚིག་ཕུལ་བ།
ལོ་གསར་གྱི་ཤིས་ཚིག་ཕུལ་བ།