འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་8ཚེས་20ཉིན།
མི་དམངས་དྲ་བ།

༄༅།།ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དུ་འཚོགས་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2014ལོའི་ཟླ་ 07ཚེས་28ཉིན། 17:09】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།ལྷ་ལུང་།)

 
༄༅།།ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དུ་འཚོགས་པ།
    མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ཆར་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་ནམ་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཡུལ་ཡུལ་ཤུལ་རྟ་རྒྱུག་དུས་ཆེན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་འཚོགས་པ་རེད། འདི་ནི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོའི་རིག་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་ཡིན།
༄༅།།ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དུ་འཚོགས་པ།
  

ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།