འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2020ལོའི་ཟླ་8ཚེས་11ཉིན།

༄༅༎གནའ་རབས་ཀྱི་སྤོས་བཟོ་རྩལ་ལས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དྲི་ཞིམ་འཐུལ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020ལོའི་ཟླ་ 08ཚེས་11ཉིན། 13:39】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
སྤོས་བཟོ་རྩལ་དེ་ད་ཆ་སྔར་བཞིན་གནའ་རབས་ཀྱི་ལག་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
སྤོས་བཟོ་རྩལ་དེ་ད་ཆ་སྔར་བཞིན་གནའ་རབས་ཀྱི་ལག་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
【1】  【2】  【3】  【4】
འཛམ་ཐང་གྲོང་རྡལ་རྡོ་སྟོད་ཤང་ཤུག་མདོ་གྲོང་ཚོའི་ཞིང་འབྲོག་པས་སྤོས་བཟོ་བའི་རྩྭ་རིགས་འདེམས་བཞིན་པ།
འཛམ་ཐང་གྲོང་རྡལ་རྡོ་སྟོད་ཤང་ཤུག་མདོ་གྲོང་ཚོའི་ཞིང་འབྲོག་པས་སྤོས་བཟོ་བའི་རྩྭ་རིགས་འདེམས་བཞིན་པ།