འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 09ཚེས་19ཉིན། 14:46】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།
༄༅།།མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་གི་མཐོང་དཀོན་པའི་ས་དབྱིབས།