འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་9ཚེས་5ཉིན།

༄༅།།ལོ་ངོ་700ཡི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མཁར་རྫོང་གྲོང་ཚོ་ཞིག

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 09ཚེས་05ཉིན། 16:56】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།ལོ་ངོ་700ཡི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མཁར་རྫོང་གྲོང་ཚོ་ཞིག