འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2021ལོའི་ཟླ་11ཚེས་22ཉིན།

༄༅།།གངས་རིའི་རྒྱལ་པོ་གསའ་ཡི་པར་རིས་ཁག་ཅིག 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2021ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་22ཉིན། 14:26】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
 འདི་ནི་2017ལོའི་ཟླ་9ཚེས་12ཉིན་དམར་ཕྱིའི་པར་ཆས་སྤྱད་དེ་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ཡུག་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་གསའ་ཞིག་རེད།
 འདི་ནི་2017ལོའི་ཟླ་9ཚེས་12ཉིན་དམར་ཕྱིའི་པར་ཆས་སྤྱད་དེ་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ཡུག་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་གསའ་ཞིག་རེད། 
【1】  【2】  【3】
 འདི་ནི་2017ལོའི་ཟླ་9ཚེས་12ཉིན་དམར་ཕྱིའི་པར་ཆས་སྤྱད་དེ་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ཡུག་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་གསའ་ཞིག་རེད།
 འདི་ནི་2017ལོའི་ཟླ་9ཚེས་12ཉིན་དམར་ཕྱིའི་པར་ཆས་སྤྱད་དེ་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ཡུག་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་གསའ་ཞིག་རེད། 
 འདི་ནི་2018ལོའི་ཟླ་4ཚེས་14ཉིན་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ཡུག་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་གསའ་ཞིག་རེད།
 འདི་ནི་2018ལོའི་ཟླ་4ཚེས་14ཉིན་མདོ་ལ་རིང་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ཡུག་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་གསའ་ཞིག་རེད།