འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2020ལོའི་ཟླ་1ཚེས་10ཉིན།

༄༅།།ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཁང་འོག་མས་ཙུང་ཐུང་གིས་དབྱི་རན་ལ་དྲག་ཤུགས་སྤྱོད་པའི་དབང་
ཆར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་གྲོས་ཆོད་གཅིག་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་10ཉིན། 13:25】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
   མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་1ཚེས་9ཉིན། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཁང་འོག་མས་ཙུང་ཐུང་གིས་དབྱི་རན་ལ་དྲག་ཤུགས་སྤྱོད་པའི་དབང་ཆར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་གྲོས་ཆོད་གཅིག་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད།