འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་8ཚེས་19ཉིན།

༄༅༎ལོ་རྒྱུས་ཤོད་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 08ཚེས་19ཉིན། 10:56】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
༄༅༎ལོ་རྒྱུས་ཤོད་པ།
     བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྒར་རྫོང་དགུན་ས་ཤང་མངའ་རིས་ཡན་ལག་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྗེས་ཤུལ་དུ་ལས་བྱེད་པ་རྒན་གྲས་ཀྱིས་མི་རིགས་ཁག་ཐུན་མོང་ཐོག་མཐུན་སྒྲིལ་འབད་འཐབ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་བཞིན་པ།