འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་2ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།ཧྥུ་ཅན་དུ་ཆབ་མདོའི་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གཉེར་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 02ཚེས་02ཉིན། 11:57】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
༄༅།།ཧྥུ་ཅན་དུ་ཆབ་མདོའི་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གཉེར་བ།
     མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་2ཚེས་1ཉིན། ཧྥུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་ཐིང་གིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི་“གངས་ལྗོངས་ཀྱི་གཟི་འོད། ཆབ་མདོའི་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན”ཧྥུའུ་ཀྲོའུ་ཡི་སན་ཧྥང་སྲང་ལམ་བདུན་པར་གཉེར་བ་རེད།
༄༅།།ཧྥུ་ཅན་དུ་ཆབ་མདོའི་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གཉེར་བ།