འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་2ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་སྲུང་པུའུ་ཡིས་ཨུ་དམག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་གནམ་གྲུ་ཞིག་ལྷུངས་བ་བརྗོད། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་25ཉིན། 11:01】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
   ཚེས་24ཉིན། ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་སྲུང་པུའུ་ཡིས་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་དཔུང་གི་དབྱི་ཨར་-76རྟགས་ཅན་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གནམ་གྲུ་ཞིག  ཉིན་དེར་པེར་ཀོ་ལུའོ་ཏེ་ཀྲོའུ་རུ་ལྷུངས་བ་དང་། གནམ་གྲུའི་ནང་ཡུག་རེན་གྱི་བཟུང་དམག་60ལྷག་ཙམ་དང་། གནམ་གྲུའི་ཐོག་གི་ལས་དོན་མི་སྣ་6དང་དེའི་རོགས་པ་མི་སྣ་3བཅས་ཡོད་པ་རེད།