འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2023ལོའི་ཟླ་11ཚེས་8ཉིན།

༄༅།།ས་གཞི་ཆེན་པོའི་ཤིང་སྡོང་། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2023ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་08ཉིན། 13:25】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།ས་གཞི་ཆེན་པོའི་ཤིང་སྡོང་།
   “འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ”ཡི་ཡང་རྩེར། རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་རྨད་བྱུང་ལག་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིང་སྡོང་ཆེན་མོ་རེ་རེས་ས་གཞི་བརྒྱན་ཡོད། ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་དེ་དག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྒེར་རྩེ་རྫོང་ཁོངས་སུ་གནས་པ་དང་། རྒྱལ་ལམ་216པ་ཡི་ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་དུང་མཚོའི་ལྷོ་ངོགས་སུ་ཁུ་སིམ་མེར་གྲུབ་ཡོད། དུས་ཚོད་དང་ཆུ་རྒྱུན་འདི་རུ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོའི་ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ་གྲུབ་པ་ནི་གསོན་ཉམས་དོད་ཅིང་བརྗིད་ཉམས་ལྡན།
【1】  【2】  【3】
༄༅།།ས་གཞི་ཆེན་པོའི་ཤིང་སྡོང་།