འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་2ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།མཚོ་ཁོངས་འདིར་གོ་མཚོན་ངོ་མ་འཕེན་རྒྱུ་ཡིན་པས་བསྐྱོད་མི་ཆོག 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2023ལོའི་ཟླ་ 03ཚེས་20ཉིན། 13:27】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
    ལན་ཡུན་ཀང་མཚོ་དོན་ཅུས་ཀྱིས་མཚོ་གྲུ་བསྐྱོད་པར་ཉེན་བརྡ་བཏང་དོན། ཟླ་3ཚེས་20ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་9ནས་16བར་དང་། ཟླ་3ཚེས་21ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་9ནས་11བར། ཧོང་ཧེ་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་མཚོ་ཁོངས་ཁག་གཅིག་ཏུ་གོ་མཚོན་ངོ་མ་འཕེན་རྒྱུན་ཡིན་པས་བསྐྱོད་མི་ཆོག་ཅེས་བརྗོད།