འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་11ཚེས་16ཉིན།

༄༅།།2023ལོའི་ལོ་གསར་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཆེད་སྤྱོད་སྦྲག་འཛིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་16ཉིན། 14:34】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
༄༅།།2023ལོའི་ལོ་གསར་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཆེད་སྤྱོད་སྦྲག་འཛིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
     2022ལོའི་ཟླ་11ཚེས་15ཉིན། ཀྲུང་གོའི་སྦྲག་སྲིད་ཀྱིས་2023ལོའི་ལོ་གསར་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཆེད་སྤྱོད་སྦྲག་འཛིན《ཡོས་ལོའི་དཔྱད་གསར》དང་《བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས》ཆ་1ལ་སྦྲག་བྱང་2ཡོད་པ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་དང་། སྦྲག་འཛིན་ཆ་ཚང་ལ་སྒོར་4.2རེད།
【1】  【2】  【3】
༄༅།།2023ལོའི་ལོ་གསར་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཆེད་སྤྱོད་སྦྲག་འཛིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།