འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་2ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་རྨ་སྟོད་ས་ཁུལ་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ལྷ་ཡུལ་དང་མཚུངས། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 10ཚེས་31ཉིན། 13:21】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
༄༅།།རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་རྨ་སྟོད་ས་ཁུལ་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ལྷ་ཡུལ་དང་མཚུངས།