འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2021ལོའི་ཟླ་4ཚེས་8ཉིན།

༄༅།།བོད་ཀྱི་ཡར་ལངས་ཞིང་བྲན་ཚེ་འཕེལ་གྱི་སྐོར་བྲིས་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2021ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་08ཉིན། 13:15】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།བོད་ཀྱི་ཡར་ལངས་ཞིང་བྲན་ཚེ་འཕེལ་གྱི་སྐོར་བྲིས་པ།