འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2022ལོའི་ཟླ་1ཚེས་14ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་བྲག་ལུང་ལུང་ཤུར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་རྦབ་ཆུར་དར་ཁ་ཆགས་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2022ལོའི་ཟླ་ 01ཚེས་14ཉིན། 13:37】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
འདི་ནི་2022ལོའི་ཟླ་1ཚེས་8ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དགོན་ལུང་བྱང་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ཚལ་སྤྱི་གླིང་བྲག་ལུང་ལུང་ཤུར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནས་པར་བླངས་པའི་སྨུག་སྤྲིན་དང་རྦབ་ཆུར་དར་ཁ་ཆགས་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ།
འདི་ནི་2022ལོའི་ཟླ་1ཚེས་8ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དགོན་ལུང་བྱང་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ཚལ་སྤྱི་གླིང་བྲག་ལུང་ལུང་ཤུར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནས་པར་བླངས་པའི་སྨུག་སྤྲིན་དང་རྦབ་ཆུར་དར་ཁ་ཆགས་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ།
   མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་པའི་དགོན་ལུང་བྱང་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ཚལ་སྤྱི་གླིང་བྲག་ལུང་ལུང་ཤུར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་དགུན་དུས་སུ་སྨུག་སྤྲིན་འཁྲིགས་པ་དང་རྦབ་ཆུར་དར་ཁ་ཆགས་པའི་མཛེས་ལྗོངས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། གཡང་གཟར་སྟེང་གི་རྦབ་ཆུར་དར་ཁ་ཆགས་ནས་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཀ་བ་བཞིན་འོད་མདངས་ལྷག་པར་འཚེར།