འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2020ལོའི་ཟླ་7ཚེས་28ཉིན།

༄༅༎སི་ཁྲོན་ལིའང་ཧྲན་ཀན་ལུའོ་རུ་རི་ཉིལ་ནས་མི་2རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020ལོའི་ཟླ་ 07ཚེས་28ཉིན། 14:35】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་སའི་ཡུལ་དངོས།
རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་སའི་ཡུལ་དངོས།
【1】  【2】
རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་སའི་ཡུལ་དངོས།
རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་སའི་ཡུལ་དངོས།