འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2020ལོའི་ཟླ་6ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།རྟའུ་ཡི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག་གིས་ཡུལ་སྐོར་བ་བསུས་ཡོད།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020ལོའི་ཟླ་ 06ཚེས་02ཉིན། 13:24】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
རབ་ཏུ་བཞད་པའི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག།
རབ་ཏུ་བཞད་པའི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག།
【1】  【2】  【3】
རབ་ཏུ་བཞད་པའི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག།
རབ་ཏུ་བཞད་པའི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག།