འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་11ཚེས་6ཉིན།

༄༅༎ལྷ་མོ《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》ཀྲུང་གོའི་ཟློས་གར་དུས་ཆེན་ལ་འཁྲབ་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་06ཉིན། 08:23】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
༄༅༎ལྷ་མོ《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》ཀྲུང་གོའི་ཟློས་གར་དུས་ཆེན་ལ་འཁྲབ་པ།
     ཟླ་11ཚེས་3ཉིན། ལྷ་མོ《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》ཧྥུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཧྥུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཉེར་བའི་ཀྲུང་གོའི་ཟློས་གར་དུས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པར་འཁྲབ་ཅིང་།
     འདི་ནི་ཧྥུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ཧྥུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ཧྥང་ཧྭ་ཟློས་གར་ཁང་དུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་པས་ལྷ་མོ《རྒྱུད་སྐུད་སྟེང་གི་རྣམ་ཤེས》འཁྲབ་བཞིན་པ།