འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་10ཚེས་9ཉིན།

༄༅༎《ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོ》ཞེས་པའི་རིག་དངོས་འགྲེམས་སྟོན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་གཅེས་ནོར་ཁང་དུ་སྤེལ་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 10ཚེས་08ཉིན། 13:27】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
༄༅༎《ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོ》ཞེས་པའི་རིག་དངོས་འགྲེམས་སྟོན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་གཅེས་ནོར་ཁང་དུ་སྤེལ་བ།
     ཟླ་10ཚེས་5ཉིན་ཡུལ་སྐོར་བས་རིག་དངོས་འགྲེམས་སྟོན་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད།
【1】  【2】
༄༅༎《ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོ》ཞེས་པའི་རིག་དངོས་འགྲེམས་སྟོན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་གཅེས་ནོར་ཁང་དུ་སྤེལ་བ།