འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་9ཚེས་25ཉིན།

༄༅།།དབྱང་པའོ། རྒྱལ་དར་སྲུང་མཁན་གྱི་“སྦྱངས་གྲུབ་ཟིན་ཐོ།”

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 09ཚེས་25ཉིན། 14:27】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)