འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་9ཚེས་11ཉིན།

༄༅༎བོད་ཀྱི“མགོ་རྩིས”སྲོལ་རྒྱུན་བྱེད་སྒོ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 09ཚེས་11ཉིན། 13:40】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི“མགོ་རྩིས”བྱེད་སྒོའི་ཡུལ་དངོས་ཡིན་པ།
འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི“མགོ་རྩིས”བྱེད་སྒོའི་ཡུལ་དངོས་ཡིན་པ།
【1】  【2】