འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་3ཚེས་18ཉིན།

༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་ཡུལ་གྲོང་ཚོ་དང་པོ་སྟེ་ཁེ་གསུམ་གྲོང་ཚོས་
རྨོད་གཉའ་བཅག་པར་བལྟ་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 03ཚེས་18ཉིན། 13:24】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱེད་ཡུལ་གྲོང་ཚོ་དང་པོ་སྟེ་ཁེ་གསུམ་གྲོང་ཚོས་
རྨོད་གཉའ་བཅག་པར་བལྟ་བ།