འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2019ལོའི་ཟླ་3ཚེས་5ཉིན།

༄༅༎ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཐོག་གི་པར་ཆས་ཀྱི་ཤེལ་སྒོ་རིང་པོ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2019ལོའི་ཟླ་ 03ཚེས་05ཉིན། 14:16】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཚེ་རིང་།)

 
ཨུན་ཡོན་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཚོ་ཆུང་གི་གྲོས་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ནས་སྲིད་གྲོས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་དང་གྲོས་གཞིའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྙན་སྒྲོན་ལ་དམིགས་ནས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བཞིན་པ།
ཨུན་ཡོན་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཚོ་ཆུང་གི་གྲོས་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ནས་སྲིད་གྲོས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་དང་གྲོས་གཞིའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ཚུལ་སྐོར་གྱི་སྙན་སྒྲོན་ལ་དམིགས་ནས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བཞིན་པ།
【1】  【2】
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞ་བོ་སྒྲོལ་མ་དང་།  བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། མ་དབྱི་སི་ཕུའུ་བཅས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དོན་སྐོར་ལ་མཉམ་དུ་སྤེལ་རེས་དང་དཔྱད་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞ་བོ་སྒྲོལ་མ་དང་།  བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། མ་དབྱི་སི་ཕུའུ་བཅས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དོན་སྐོར་ལ་མཉམ་དུ་སྤེལ་རེས་དང་དཔྱད་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།