འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་11ཚེས་9ཉིན།

༄༅།།2018ལོའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་མཁྲེགས་ཆས་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཤིས་ཨན་དུ་ཚོགས་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2018ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་09ཉིན། 13:38】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།)

 
༄༅།།2018ལོའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་མཁྲེགས་ཆས་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཤིས་ཨན་དུ་ཚོགས་པ།
          མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་11ཚེས་8ཉིན། 2018ལོའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་མཁྲེགས་ཆས་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་དང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གསར་གཏོད་མཉམ་ལས་ཚོགས་ཆེན་ཧྲའན་ཤིས་ཀྱི་ཤིས་ཨན་དུ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ཚོགས་ཆེན་དང་དུས་མཉམ་དུ་2018ལོའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་མཁྲེགས་ཆས་ཚན་རྩལ་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་དང་། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་མཁྲེགས་ཆས་ཚན་རྩལ་ཐོན་ལས་ཀྱི་མ་འཇོག་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས། ཀྲུང་གོའི་རིག་ནུས་བཟོ་སྐྲུན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གླེང་སྟེགས། ཀྲུང་གོའི་གསར་གཏོད་འགྲན་སློང་འགྲན་བསྡུར(ཤིས་ཨན)སྐབས་གསུམ་པ། ནུབ་བྱང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་གསར་གཏོད་ལས་གཏོད་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་ཆེ་མོ་སོགས་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་ཡོད།
【1】  【2】
༄༅།།2018ལོའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་མཁྲེགས་ཆས་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཤིས་ཨན་དུ་ཚོགས་པ།