འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།ལོ་འདིའི་ནང་གི་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་སྤོར་ཚད་མཐོ་ཤོས་སླེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2018ལོའི་ཟླ་ 07ཚེས་10ཉིན། 11:05】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།)

   
  ༄༅།།ལོ་འདིའི་ནང་གི་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་སྤོར་ཚད་མཐོ་ཤོས་སླེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག
         མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། བསྟུད་མར་ཐེངས་གཉིས་དམའ་རུ་བཏང་རྗེས། རྒྱལ་ནང་གི་ལོ་འདིའི་ནང་གི་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་སྤོར་ཚད་མཐོ་ཤོས་སླེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་བཅོས་སྣུམ་རིན་གོང་གྲུབ་པ་བཞིན། 2018ལོའི་ཟླ་7ཚེས་9ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24ནས་བཟུང་། རྒྱལ་ནང་གི་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་སོ་སོ་ཏུན་རེར་སྒོར་270དང་སྒོར་260སྤར་ཡོད་ཅིང་། ཐེངས་འདིའི་རིན་གོང་སྤར་བ་དེས་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་ཡིའུ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཧྲེང་རེར་སྒོར་ཟུར་2ཙམ་མཐོ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།