འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་6ཚེས་28ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མོ་《སྣང་ས་འོད་འབུམ་》སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2018ལོའི་ཟླ་ 06ཚེས་28ཉིན། 13:34】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།)

   
  ༄༅།།སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མོ་《སྣང་ས་འོད་འབུམ་》སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
         མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། 2018ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཚོགས་པའི་ཟློས་གར་ལྷན་འཛོམས་འཁྲབ་སྟོན་ནང་ཞུགས་པའི་ཟློས་གར་རྣམ་གྲངས་ཏེ།  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པས་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་《སྣང་ས་འོད་འབུམ་》པེ་ཅིང་ཀྲུང་གོ་ཕིང་ཅུད་ཟློས་གར་ཁང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་ཡོད།
  ༄༅།།སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མོ་《སྣང་ས་འོད་འབུམ་》སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
  ༄༅།།སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མོ་《སྣང་ས་འོད་འབུམ་》སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
  ༄༅།།སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མོ་《སྣང་ས་འོད་འབུམ་》སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
  ༄༅།།སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་མོ་《སྣང་ས་འོད་འབུམ་》སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།