འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་4ཚེས་11ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་རིན་མི་དགོས་པར་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2018ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་11ཉིན། 18:03】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། བསྟན་འཛིན།)

   
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་རིན་མི་དགོས་པར་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ།
       མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ཆར། བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་རྩེ་རྫོང་ནས་ཡོང་བའི་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་པ་30ལྷག་ཙམ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་དུ་གསོ་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་ནས་ཚད་ལྡན་དང་གོ་རིམ་ཡོད་པའི་རྨང་གཞིའི་ཞབས་བྲོའི་ནུས་པ་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པ་དེ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གིས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་གི་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པ་དང་སློབ་གྲྭ། སྡེ་ཁུལ་གྱི་རིག་རྩལ་རྐང་འཛིན་པ་བཅས་ལ་རིན་མི་དགོས་པར་གཉེར་བའི་ཐེངས་94པའི་ཆེད་དམིགས་གསོ་སྦྱོང་ཡིན་པ་རེད།
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་རིན་མི་དགོས་པར་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ།
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་རིན་མི་དགོས་པར་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ།
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་རིན་མི་དགོས་པར་དམངས་ཁྲོད་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།