འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2017ལོའི་ཟླ་11ཚེས་13ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་སྐབས་གཉིས་པའི་ར་འོག་ལ་སྒོའི་ཡུལ་སྐོར་དབུ་ཚོགས་འཚོགས་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2017ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་13ཉིན། 13:16】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

   
  ར་འོག་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས།
  ར་འོག་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས།
       མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་11ཚེས་6ནས་ཚེས་9ཉིན་བར། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི“བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་སྐབས་གཉིས་པའི་ར་འོག་ལ་སྒོའི་ཡུལ་སྐོར་དབུ་ཚོགས”ཆབ་མདོ་རུ་འཚོགས་པ་རེད།
  མཁའ་ལམ་གྱི་ལམ་ཀྱོག་72ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས།
  མཁའ་ལམ་གྱི་ལམ་ཀྱོག་72ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས།
  གཟུགས་བརྙན་ཕོ་ཉ་འདེམས་སྒྲུག་འགྲན་བསྡུར་ཡུལ་དངོས།
  གཟུགས་བརྙན་ཕོ་ཉ་འདེམས་སྒྲུག་འགྲན་བསྡུར་ཡུལ་དངོས།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།