འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་12ཚེས་5ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པས་
  ཨ་རིའི་ཝ་ཧྲེང་ཐོན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 12ཚེས་05ཉིན། 09:58】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ལྷ་ལུང་།)

   
  ༄༅།།ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པས་
ཨ་རིའི་ཝ་ཧྲེང་ཐོན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།
      ཟླ་༡༢ཚེས་༤ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའམ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཚོགས་གཙོ་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པས་ཨ་རིའི་ཝ་ཧྲེང་ཐོན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་རེད།
  ༄༅།།ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ལྗོངས་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པས་
ཨ་རིའི་ཝ་ཧྲེང་ཐོན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།