འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་11ཚེས་14ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཁ་ན་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཏུའོ་ལུན་ཏུའོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤེལ་བ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 11ཚེས་08ཉིན། 17:03】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། སྙིང་ལྕགས།)

   
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཁ་ན་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཏུའོ་ལུན་ཏུའོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤེལ་བ།
       མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་༡༡ཚེས་༦ཉིན“༢༠༡༤ལོའི་ཁ་ན་ཏའི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར”ཞེས་པའི་མི་རིགས་གླུ་གར་དགོང་ཚོགས་ཁ་ན་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཏུའོ་ལུན་ཏུའོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚོགས་པ་རེད། པར་རིས་འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཚོས་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།
  ༄༅།།བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་ཁ་ན་ཏ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཏུའོ་ལུན་ཏུའོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤེལ་བ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།