འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་10ཚེས་30ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དོད་པོ་ལྡན་པའི་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ། 

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 10ཚེས་30ཉིན། 14:50】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ལྷ་ལུང་།)

   
  སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།
  སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ། 
  སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།
  སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ། 
  སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།
  སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ། 
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།