འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་8ཚེས་31ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།བོད་ཁུལ་གྱི་བྱིས་པར་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 08ཚེས་31ཉིན། 11:28】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ལྷ་ལུང་།)

   
  ༄༅།།བོད་ཁུལ་གྱི་བྱིས་པར་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ།
      མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་༨ཚེས་༢༨ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ནང་མི་དང་ལས་དོན་མི་སྣའི་ཕེབས་རོགས་འོག་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་སྙིང་ནད་ཕོག་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་༣༠དང་། རིས་ནད་ཕོག་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་༥བཅས་པེ་ཅིང་དུ་རིན་མེད་གཤགས་བཅོས་བྱེད་པར་བསླེབས་པ་རེད།
  ༄༅།།བོད་ཁུལ་གྱི་བྱིས་པར་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།