འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2014ལོའི་ཟླ་8ཚེས་29ཉིན།
 • མི་དམངས་དྲ་བ།

  ༄༅།།བོད་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།

  གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས། 【2014ལོའི་ཟླ་ 08ཚེས་29ཉིན། 09:33】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ལྷ་ལུང་།)

   
  ༄༅།།བོད་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།
  ༄༅།།བོད་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།
  ༄༅།།བོད་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།
  ༄༅།།བོད་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།
  ༄༅།།བོད་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པ་ཡན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།
    

  ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།